EVE
PARTNERSKAP OCH RESULTAT INOM COMENIUS, LEONARDO DA VINCI OCH GRUNDTVIG

Utforska den europeiska utbildningsdimensionen och upptäck de rika erfarenheterna förmedlade av tusentals lärare och yrkesverksamma som har samarbetat inom partnerskapsprojekt.

STAR PROJECT

Skapande av Ideal Modell för yrkesvägledning för barn och ungdomar med speciellt utbildningsstöd

Leonardo partnerships

Syftet för partnerskapet-genom projektaktiviteter,utvärdering av positiva erfarenheter av varje instutition och dess land och ta fram viktiga begreppsfaktorer som garanterar framgång av yrkesvägledning för barn och ungdomar med speciellt utbildningsbehov,visa dess innehåll och uttryck och skapa den ideala modell av yrkesavägledning för den tidigare nämnda gruppen och strategi av specialisters...

ORGANISATION:

Riksgymnasiet

BESKRIVNING PÅ:

English, Lithuanian, Finnish, Swedish,...

PARTNERS FRÅN:

Lithuania, Finland, Sweden, Poland,...

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Teacher training and education science,...

TEMAN:

Addressing target groups with special...

STAR PROJECT

Tous différents, tous citoyens

Grundtvig partnerships

Notre projet réunit quatre organismes dont les usagers sont des publics handicapés : trois associations à but non lucratif, un organisme de formation du service public. Les associations, et le Greta grâce à son partenariat privilégié avec des ESAT, offrent tous à leurs usagers des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle qui sont un outil d'accès au travail pour tous, facteurs de...

ORGANISATION:

Association Aurore

BESKRIVNING PÅ:

French, Greek

PARTNERS FRÅN:

France, Greece, Belgium

UTBILDNINGSOMRÅDEN

TEMAN:

Active citizenship, Addressing target...

STAR PROJECT

Free to move Transports as a motor for youngsters mobility

Comenius multilateral partnerships

Mobility enables an active participation in social life and therefore the potential of as many young people as possible is to be released. Young people all over Europe are moving to learn, to work and during their leisure time. Distances become shorter, means of transport become faster and people become more and more independent. The intention of this project is not predominantly the analysis...

ORGANISATION:

Teck-Realschule

BESKRIVNING PÅ:

German, English, Spanish, Finnish, French,...

PARTNERS FRÅN:

Germany, Spain, Finland, France, Italy, Turkey

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Basic/broad, general programmes

TEMAN:

Active citizenship, Environment /...