EVE
PARTNERSKAP OCH RESULTAT INOM COMENIUS, LEONARDO DA VINCI OCH GRUNDTVIG

Utforska den europeiska utbildningsdimensionen och upptäck de rika erfarenheterna förmedlade av tusentals lärare och yrkesverksamma som har samarbetat inom partnerskapsprojekt.

STAR PROJECT

The immigrant´s business plan

Leonardo partnerships

Ethnic economy has increased in most European countries. More and more service companies are being founded by unemployed members of minority ethnic groups. Bi-nationality seems to be an additional qualification, a door opener and an economic factor. For many members of minority ethnic groups being self-employed is the only way out of poverty and unemployment and a key to integration through the...

ORGANISATION:

ttg team training GmbH

BESKRIVNING PÅ:

German, English, French, Dutch, Czech, Greek

PARTNERS FRÅN:

Germany, France, Belgium, Czech Republic,...

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Business and administration

TEMAN:

Addressing target groups with special...

STAR PROJECT

Europeiska barn värnar om planetens framtid

Comenius multilateral partnerships

Vårt projekt syftade till att utveckla en positiv attityd hos barn gällande miljön genom positiva handlingar. Detta för att lära oss och barnen hur viktigt det är att uppskatta, respektera och värna om naturen idag och i framtiden. Under projektets livstid har personal besökt partnerländerna och spridit erfarenheter vid sin hemkomst. Några av de gemensamma aktiviteterna som har ägt rum är: -...

ORGANISATION:

Fredriksbergsskolan

BESKRIVNING PÅ:

English, Swedish

PARTNERS FRÅN:

Sweden, Spain, Estonia, Norway, United...

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Basic/broad, general programmes,...

TEMAN:

Environment / sustainable development,...

STAR PROJECT

Un Mundo de Diferencias

Comenius multilateral partnerships

Con este proyecto hemos conseguido: conocer las diferencias culturales y los aspectos comunes de las comunidades escolares implicadas desde las aulas de educación secundaria, llevando a cabo estudios y productos interculturales artísticos que muestran la riqueza de las expresiones culturales, la integración de todas ellas y los aspectos comunes y valores. Hemos llevado a cabo algunos productos...

ORGANISATION:

IES BLAS INFANTE

BESKRIVNING PÅ:

English, Spanish, Turkish, German

PARTNERS FRÅN:

Spain, Turkey, Germany, United Kingdom

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Basic/broad, general programmes

TEMAN:

European citizenship and European...