EVE
PARTNERSKAP OCH RESULTAT INOM COMENIUS, LEONARDO DA VINCI OCH GRUNDTVIG

Utforska den europeiska utbildningsdimensionen och upptäck de rika erfarenheterna förmedlade av tusentals lärare och yrkesverksamma som har samarbetat inom partnerskapsprojekt.

STAR PROJECT

Urban soundscapes _ Arts practice for an ecology of human interaction

Grundtvig partnerships

Scopo del partenariato era incentivare la consapevolezza delle problematiche ambientali connesse all’uso non sostenibile di tempo e spazio nei nostri contesti urbani, dove traffico e inquinamento si ripercuotono sul nostro benessere e la concentrazione di esseri umani influisce sulle relazioni e l'interazione tra gli individui nelle nostre comunità urbane in costante mutamento. I mezzi...

ORGANISATION:

Ass. culturale Fabbrica Europa - Centro di creazione e produzione di cultura

BESKRIVNING PÅ:

English, Italian, Spanish, German, Greek,...

PARTNERS FRÅN:

Italy, Spain, Germany, Greece, France

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Arts

TEMAN:

European citizenship and European...

STAR PROJECT

Turism för alla

Comenius bilateral partnerships

Samarbetsparterna i det här projektet är två skolor från olika delar av Europa, Sverige och Kroatien. Projektkoordinator var den kroatiska skolan Turism- och hotell yrkesgymnasiet i Bjelovar. Vi startade det här projektet för att vi ville förbättra våra elevers kommunikation och språkfärdigheter. Detta med utbildning i yrkesspecifika färdigheter såväl som lagarbete, problemlösningar, arbete i...

ORGANISATION:

Virginska Skolan

BESKRIVNING PÅ:

English, Croatian, Swedish

PARTNERS FRÅN:

Croatia, Sweden

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Basic/broad, general programmes

TEMAN:

Cultural heritage, Addressing target groups...

STAR PROJECT

Together for Young Adult Carers

Grundtvig partnerships

The project targets young adult carers (YAC) with caring responsibilites (towards dependent parents, siblings or other relatives) which according to statistics, represent around 5% of people aged 18-24. This group, is further disadvantaged among an existing vulnerable group of our population(ie carers), significantly because their educational and employment opportunities are often limited by...

ORGANISATION:

WIR PFLEGEN

BESKRIVNING PÅ:

German, English, Italian, Dutch

PARTNERS FRÅN:

Germany, Italy, Ireland, United Kingdom,...

UTBILDNINGSOMRÅDEN

TEMAN:

Learning opportunities for people at risk...