EVE
PARTNERSKAP OCH RESULTAT INOM COMENIUS, LEONARDO DA VINCI OCH GRUNDTVIG

Utforska den europeiska utbildningsdimensionen och upptäck de rika erfarenheterna förmedlade av tusentals lärare och yrkesverksamma som har samarbetat inom partnerskapsprojekt.

STAR PROJECT

Daha Temiz Bir Dünyada Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin

Comenius multilateral partnerships

Bu projeyle ,projeye katılan tüm ülkerlerin ilgisinin çevre sorunlarına çekilmesi amaçlanmaktadır.Öğrencilerde ve projeye iştirak eden diğer katılımcılarda;çevre kirliliği tehlikesi,insanın kontrolsüz ve ihtiyatsız müdahaleleri,doğal kaynakların tükenirliliği ve onları şimdiki ve gelecek kuşakların yararına korumamız gerektiği konularında bilinç oluşturmayı hedeflemekteyiz....

ORGANISATION:

KAZIM KARABEKIR ANADOLU OGRETMEN LISESI

BESKRIVNING PÅ:

French, Turkish, Greek, Italian, Romanian

PARTNERS FRÅN:

Turkey, Greece, Italy, Romania

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Basic/broad, general programmes

TEMAN:

Environment / sustainable development,...

STAR PROJECT

İş Sağlığı- Güvenliği ve Verimlilik

Leonardo partnerships

İş Sağlığı - Güvenliği ve Verimlilik (HESAPRO) adlı LdV Ortaklık Projesi işçi ve işverenlerle konu ile ilgili tüm tarafların iş sağlığı, güvenliği alanındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin proje ortaklarının işbirliği ile geliştirdiği uygulama araçları ‘tool kit’ aracılığı ile artırılmasını amaçlamaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü projenin koordinatörlüğünü...

ORGANISATION:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü

BESKRIVNING PÅ:

English, Turkish, Finnish, Slovak, French

PARTNERS FRÅN:

Turkey, Finland, Slovakia, France, Belgium

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Business and administration, Security services

TEMAN:

Learning about European countries,...

STAR PROJECT

I kända forskares fotspår

Comenius multilateral partnerships

Projektet "I kända forskares fotspår" syftar till att visa ungdomar betydelsen av utvalda forskares bidrag till dagens forskning inom naturvetenskap, vårt samhällsliv och inom europeisk kultur. Eleverna utvecklar härmed aktivt sina kunskaper i olika skolämnen genom informationssökning runt forskarna. Projektets genomförande: - informationssökning och sammanställning av forskarens...

ORGANISATION:

Gymnasieskolan Spyken

BESKRIVNING PÅ:

English, Polish, Romanian, Italian,...

PARTNERS FRÅN:

Poland, Romania, Italy, Sweden, Norway,...

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Basic/broad, general programmes

TEMAN:

Cultural heritage, European citizenship and...