EVE
PARTNERSKAP OCH RESULTAT INOM COMENIUS, LEONARDO DA VINCI OCH GRUNDTVIG

Utforska den europeiska utbildningsdimensionen och upptäck de rika erfarenheterna förmedlade av tusentals lärare och yrkesverksamma som har samarbetat inom partnerskapsprojekt.

STAR PROJECT

En ny väg till sociala färdigheter

Grundtvig partnerships

Projektets huvudmål är att öka den sociala kompetensen för utsatta människor. Sex organisationer samarbetade i projektet, som alla arbetar med människor i utsatta situationer och utanförskap: Kriminalvårdsklienter, flyktingar och invandrare. Projektet delades upp i två delar: 1. Delande av information mellan organisationerna, om hur var och en arbetar med utsatta människor. metoder,...

ORGANISATION:

Anstalten Haparanda

BESKRIVNING PÅ:

English, Polish, Turkish, Swedish, Italian,...

PARTNERS FRÅN:

Poland, Turkey, Sweden, Cyprus, Italy

UTBILDNINGSOMRÅDEN

TEMAN:

Artistic education, Learning opportunities...

STAR PROJECT

Neobiota - globalisation among plants and animals and how to deal with it

Comenius multilateral partnerships

This Comenius partnership has brought together seven European secondary schools in order to study Neobiota, animal and plant species that immigrate to Europe and do not stop at national borders. At every transnational meeting in Latvia, Germany, Norway, Poland, Italy, the Netherlands and Austria students as well as their teachers took advantage of the situation to expand their knowledge about...

ORGANISATION:

Gymnasium Donauwörth

BESKRIVNING PÅ:

German, English, Italian, Latvian, Dutch,...

PARTNERS FRÅN:

Germany, Austria, Italy, Latvia,...

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Basic/broad, general programmes

TEMAN:

Active citizenship, Environment /...

STAR PROJECT

Acteur De Mon Avenir

Comenius multilateral partnerships

La section professionnelle du lycée St Exupéry à St Raphaël souhaite mener le projet « Acteur De Mon Avenir» avec des partenaires situés en Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Roumanie. Le projet s’adresse à des élèves, de 16 à 17 ans, en baccalauréat professionnel « tertiaire administratif ». Une majorité, issue de l’immigration et de milieux défavorisés, rencontre de grandes difficultés....

ORGANISATION:

LYCEE REGIONAL ANTOINE DE SAINT EXUPERY

BESKRIVNING PÅ:

French, Italian, German, Polish, Spanish,...

PARTNERS FRÅN:

France, Italy, Germany, Poland, Spain, Romania

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Basic/broad, general programmes

TEMAN:

Foreign language teaching and learning, New...