EVE
PARTNERSTVÁ A V COMENIUS, LEONARDO DA VINCI A GRUND

Zaži Európsku vzdelávaciu dimenziu a objav databázu EST, kde spolupracujú tisícky učiteľov a trénerov v partnerstvách, kde zdieľajú ich bohaté skúsenosti.

STAR PROJECT

Podpora podnikania mladých

Leonardo partnerships

Európa potrebuje oživiťsvoju podnikateľskú kultúru a stimulovať prostredie, v ktorom sa môžu zakladať, rozvíjať a prosperovať malé firmy.Potrebuje viac podnikateľov, viac inovácií a viac malých a stredných firiem na vysokej úrovni.Preto je nevyhnutné stimulovať podnikateľské postoje mladých ľudí. Môže sa to diať napríklad: - zvýšením počtu začiatočníkov a podporou ich odolnosti, - pomocou...

ORGANIZÁCIA:

Stredná odborná škola Handlová

POPIS V:

English, Spanish, Polish, Bulgarian,...

PARTNERI Z:

Spain, Poland, Bulgaria, Malta, Lithuania,...

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Business and administration

TÉMY:

European citizenship and European...

STAR PROJECT

Similarities and differences / cooperative visual art project in education

Comenius bilateral partnerships

La Scuola d’Arte di Budapest “Kiskepzo” ha pianificato il partenariato con l’Isa “Melotti” sviluppando il tema “Similarities and differences/cooperative visual art project in education” 2009/11. Utilizzare materiali di scarto per creare oggetti d’arte è stato il punto di partenza comune. L’Istituto “Kiskepzo” ha lanciato il progetto nello 09-2009, organizzato in due fasi sui due anni:...

ORGANIZÁCIA:

ISTITUTO D’ARTE F. MELOTTI

POPIS V:

Italian, English, Hungarian

PARTNERI Z:

Italy

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Basic/broad, general programmes

TÉMY:

Environment / sustainable development,...

STAR PROJECT

Boite à outils européenne pour une expérience de qualité dans les programmes de mobilité

Leonardo partnerships

Notre partenariat concerne sept partenaires de six pays différents et rassemble des centres de formation professionnelle, des organismes intermédiaires et des organisations qui travaillent dans le domaine des échanges interculturels. L'objectif du projet E-TOOL MOB était de mettre en évidence et d'analyser une question très importante: comment tirer le meilleur parti d'un...

ORGANIZÁCIA:

Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France

POPIS V:

English, French, Danish, German, Italian,...

PARTNERI Z:

France, Denmark, Germany, Italy, United...

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Teacher training and education science,...

TÉMY:

Intercultural education, Learning about...