EVE
PARTNERSTVÁ A V COMENIUS, LEONARDO DA VINCI A GRUND

Zaži Európsku vzdelávaciu dimenziu a objav databázu EST, kde spolupracujú tisícky učiteľov a trénerov v partnerstvách, kde zdieľajú ich bohaté skúsenosti.

STAR PROJECT

Vyučovanie anglického jazyka študentov so sluchovým postihnutím

Comenius multilateral partnerships

TEDS projekt zahŕňal 3 zariadenia poskytujúce služby pre žiakov a študentov so sluchovým postihnutím z troch európskych krajín: Slovenska ako koordinátora, Francúzska a Poľska. Všetky zariadenia sú členmi siete, s názvom HIPEN (sieť osôb pracujúcich s ľuďmi so sluchovým postihnutím), ktorá združuje 13 zariadení zaoberajúcich sa ľuďmi so sluchovým postihnutím z 9 krajín. Projekt je...

ORGANIZÁCIA:

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vliama Gaňu

POPIS V:

English, Slovak, French, Polish

PARTNERI Z:

Slovakia, France, Poland

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Basic/broad, general programmes

TÉMY:

Education of specific target groups:...

STAR PROJECT

Literacy and Adult Basic Education with Information Technologies

Grundtvig partnerships

The project “Lit-Tech” concentrates on the transnational exchange of best practice to improve basic literacy and numeracy skills of adult learners with illiterate background by use of ICT based didactical approaches. Educators in adult basic education should be attracted to use ICT based instruments and methods to facilitate formal and informal learning for the special target group....

ORGANIZÁCIA:

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH, Akademie Chemnitz

POPIS V:

German, English, Portuguese, Slovenian

PARTNERI Z:

Germany, Portugal, Slovenia, United Kingdom

ŠTUDIJNÉ ODBORY

TÉMY:

Addressing target groups with special...

STAR PROJECT

Be smart be safe

Comenius multilateral partnerships

Multilateralni školski projekt "Be smart be safe" uspješno je proveden 2012 - 2014. Na njemu su surađivale Hrvatska, Cipar, Francuska, Švedska i Italija. Rumunjska i Turska nažalost nisu dobile financiranje za ovaj projekt. Projekt "Be smart be safe" povećao je osviještenost djece i učitelja o internetskoj sigurnosti. Vjerujemo da smo do kraja projekta uspješno pripremili i...

ORGANIZÁCIA:

OS Veliki Bukovec

POPIS V:

English, Croatian, Greek, French, Swedish,...

PARTNERI Z:

Croatia, Cyprus, France, Sweden, Turkey, Italy

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Basic/broad, general programmes

TÉMY:

Active citizenship, New technologies, ICT,...