EVE
PARTNERSTVÁ A V COMENIUS, LEONARDO DA VINCI A GRUND

Zaži Európsku vzdelávaciu dimenziu a objav databázu EST, kde spolupracujú tisícky učiteľov a trénerov v partnerstvách, kde zdieľajú ich bohaté skúsenosti.

STAR PROJECT

EMPA projekt (Využívanie elektronického učenia za účelom prípravy plnenia úloh práce v zahraničí a podporovanie zúčastnených študentov a učiteľov)

Comenius multilateral partnerships

Tento projekt pripravil učiteľov a žiakov stredných odborných škôl, aby dokázali splniť požiadavky na vykonávanie zahraničnej praxe v krajinách Európy. Na vykonávanie praxe v zahraničí bol pripravený pomocný materiál. Vytvorili sme dotazníky a pracovné listy/WebQuesty, ktoré môžu byť použité na prípravu študentov v školách a dodatočne počas praxe, aby boli žiaci schopní napísať záverečnú...

ORGANIZÁCIA:

Obchodná akadémia

POPIS V:

German, English, Danish, Slovak, Slovenian,...

PARTNERI Z:

Germany, Denmark, Finland, Slovakia,...

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Basic/broad, general programmes

TÉMY:

New technologies, ICT, Intercultural...

STAR PROJECT

Pieces Of European Treasure Recited by Youth

Comenius multilateral partnerships

"POETRY: Pieces Of European Treasure Recited by Youth" aims to motivate students to become more interested in their own country’s traditional and modern anthological treasures and share them with their fellow students in the rest of Europe. The ten partner schools are located in Cyprus, Lithuania, Spain, Belgium, Romania, Estonia, Italy, France, Poland and Portugal. The students...

ORGANIZÁCIA:

LANITEIO LYKEIO B

POPIS V:

English, Lithuanian, Dutch, Romanian,...

PARTNERI Z:

Cyprus, Lithuania, Spain, Belgium, Romania,...

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Basic/broad, general programmes

TÉMY:

Cultural heritage, Intercultural education,...

STAR PROJECT

Educatieve motivatie van kansengroepen

Grundtvig partnerships

De EMODILEpartners verstrekken allen onderwijs aan mensen uit kansengroepen, zowel in een formele als niet-formele context. De partners wilden leren van elkaars goede praktijken om kansengroepen te stimuleren tot leren en te ondersteunen in hun leren. Het project focuste vooral op strategieën en instrumenten om 1. kansengroepen de stap naar onderwijs en educatie te doen zetten, en 2. hen...

ORGANIZÁCIA:

Centre for Adult Education Sociale School Heverlee

POPIS V:

English, Dutch, Spanish, Danish

PARTNERI Z:

Belgium, Turkey, Spain, Denmark

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Personal skills, Teacher training and...

TÉMY:

Addressing target groups with special...