EVE
PARTENERIATE ŞI REZULTATE ÎN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI ŞI GRUNDTVIG

Exploraţi dimensiunea europeană a educaţiei şi descoperiţi European Shared Treasure, locul unde îşi împărtăşesc experienţele mii de profesori, formatori şi educatori care cooperează în parteneriate

STAR PROJECT

Razem Lepiej - peer learnining REGIO & Nova Dubnica

Comenius Regio partnership

Projekt Comenius Regio „Razem lepiej – peer learning REGIO Miedźna & Nová Dubnica” stanowi przykład owocnej partnerskiej współpracy w zakresie edukacji europejskiej i regionalnej pomiędzy dwoma regionami - Gminy Miedźna i miasta Nová Dubnica. Kluczowe cele kształtowania postaw proeuropejskich oraz wzmacniania w dzieciach poczucia przynależności do regionu realizowane były w oparciu o...

ORGANIZAŢIA:

Gmina Miedzna

DESCRIERI ÎN:

English, Polish, Slovak

PARTENERI DIN:

Poland, Slovakia

CÂMPURI EDUCAŢIONALE

TEMATICI:

Cultural heritage, European citizenship and...

STAR PROJECT

LĂRGIREA ORIZONTURILOR NOASTRE CULTURALE

Comenius bilateral partnerships

Acest proiect își propune să promoveze învățarea limbilor străine și să motiveze elevii pentru a-și îmbunătăți competențele în limba engleză. Prin mobilități și cooperare între țările partenere, se vor oferi conștientizare culturală, spirit de inițiativă și abilități sociale pentru participanți. Participanții vor fi elevi de liceu cu vârste între 16-19 ani și sunt din zone defavorizate. 10...

ORGANIZAŢIA:

Liceul Tehnologic Elena Caragiani

DESCRIERI ÎN:

English, Turkish, Romanian

PARTENERI DIN:

Turkey, Romania

CÂMPURI EDUCAŢIONALE

Basic/broad, general programmes

TEMATICI:

Foreign language teaching and learning,...

STAR PROJECT

Be My Mirror

Comenius multilateral partnerships

Euroopan Unionin laajentuessa on tärkeää kaikkien mukana olevien maiden tiedostaa toistensa identiteetti ja monimuotoisuus ja samalla oppia, mikä kussakin maassa on ainutlaatuista. Paikallinen ja kansallinen kulttuuri on ainutlaatuisuuden perusta ja on se keskeistä kansalliselle identiteetille. Kulttuurien tiedostaminen ja ymmärtämisen jakaminen kasvattaaja toisten partnerimaiden kulttuurien...

ORGANIZAŢIA:

Gesterbyn koulu

DESCRIERI ÎN:

English, Finnish, Italian, Czech

PARTENERI DIN:

Turkey, Finland, Italy, United Kingdom,...

CÂMPURI EDUCAŢIONALE

Basic/broad, general programmes

TEMATICI:

Cultural heritage, Intercultural education,...