EVE
WSPÓŁPRACA PARTNERSKA i REZULTATY W: COMENIUS, LEONARDO DA VINCI I GRUNDTVIG

Eksploruj europejski wymiar edukacji i odkryj europejską bazę EST, gdzie tysiące nauczycieli, szkoleniowców i wychowawców współpracujących w ramach projektów partnerskich dzielą się bogactwem własnego doświadczenia.

STAR PROJECT

CIBO e SALUTE

Comenius multilateral partnerships

E' una campagna divulgativa delle diverse abitudini alimentari in Europa, uno studio dei fattori geografici, ambientali, climatici e storici che determinano la scelta di cibi diversi ed è uno studio sui modi di mangiare e sulle abitudini corrette e salutari." Siamo ciò che mangiamo" è una famosa espressione di L. Feuerbach. La nostra salute, le facoltà fisiche e mentali...

ORGANIZACJA:

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI L. VANVITELLI

OPIS W:

English, Italian, Romanian, Turkish,...

PARTNERZY Z:

Italy, Romania, Turkey, Portugal

OBSZARY EDUKACYJNE

Basic/broad, general programmes

TEMATYKA:

Foreign language teaching and learning,...

STAR PROJECT

Akademia Nowych Możliwości - szkoły dla rodziców jako droga podniesienia kompetencji w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Grundtvig partnerships

Projekt był adresowany do rodziców mających problemy wychowawcze z swoimi dziećmi. Projekt był skierowany w szczególności do rodziców z środowisk mniej uprzywilejowanych z brakiem dobrych doświadczeń wychowawczych. Głównym celem projektu było zapewnienie warunków do rozwoju osobistego oraz podniesienie wiedzy i kompetencji rodzicielskich. Główne działania w projekcie to zorganizowanie grup...

ORGANIZACJA:

Osrodek Pomocy Spolecznej

OPIS W:

English, Polish, Latvian, Turkish, Swedish,...

PARTNERZY Z:

Poland, Latvia, Turkey, Sweden, Lithuania

OBSZARY EDUKACYJNE

Personal skills, Teacher training and...

TEMATYKA:

Family / parent education, Intercultural...

STAR PROJECT

Together, Constructive, Conductive - Adult learners in Complex Rehabilitation Processes

Grundtvig partnerships

The 2006 inaugurated UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities initiated a paradigm shift: people with disabilities are acknowledged as “expert[s] in their own matters”. In order to reach the “minds, hearts & hands” of those living and working with them this project addresses the challenge of trained and, in particular, untrained adults in rehabilitation settings to not only...

ORGANIZACJA:

European Association of Conductive Education and Professional Practice (ECA)

OPIS W:

German, English, Swedish

PARTNERZY Z:

Austria, Germany, Sweden, United Kingdom

OBSZARY EDUKACYJNE

Basic/broad, general programmes, Teacher...

TEMATYKA:

Family / parent education, New...