EVE
WSPÓŁPRACA PARTNERSKA i REZULTATY W: COMENIUS, LEONARDO DA VINCI I GRUNDTVIG

Eksploruj europejski wymiar edukacji i odkryj europejską bazę EST, gdzie tysiące nauczycieli, szkoleniowców i wychowawców współpracujących w ramach projektów partnerskich dzielą się bogactwem własnego doświadczenia.

STAR PROJECT

AQUA - cesty vody v Európe

Comenius multilateral partnerships

AQUA – cesty vody v Európe Partneri, pochádzajúci z členských štátov Európskej únie, vytvárajú pre svojich žiakov súbor aktivít – tie pozostávajú z výskumov, pokusov, porovnaní a prác, ktoré sa týkajú významu vody v živote človeka, kraja a krajiny. Žiaci tak budú skúmať kvalitu vody a vodných plôch vo svojich regiónoch, budú zisťovať vplyv ekonomického rastu a industrializácie na vodné...

ORGANIZACJA:

Gymnázium Pavla Horova

OPIS W:

French, Slovak, German, Spanish, Romanian,...

PARTNERZY Z:

Slovakia, Germany, Spain, Romania,...

OBSZARY EDUKACYJNE

Basic/broad, general programmes

TEMATYKA:

Active citizenship, Environment /...

STAR PROJECT

La Storia parla europeo

Comenius bilateral partnerships

Questo progetto è nato dall'esigenza di analizzare e mettere a confronto la realtà culturale, sociale ed economica dei nostri territori, che la prossimità geografica e un passato condiviso rendono simili. La conoscenza e la comprensione delle due regioni sono state realizzate attraverso lo studio degli eventi storici prima e dopo il 1860, utilizzando la lingua straniera (CLIL), francese...

ORGANIZACJA:

Ist. Istr. Sup. Galileo Galilei-sede di Gozzano

OPIS W:

French, Italian

PARTNERZY Z:

Italy, France

OBSZARY EDUKACYJNE

Basic/broad, general programmes

TEMATYKA:

Cultural heritage, New technologies, ICT,...

STAR PROJECT

Przygody Włóczykija w europejskim świecie przyrody

Comenius multilateral partnerships

Wszystkie szkoły zaangażowane w partnerstwo będą badały naturalne zasoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu, obserwując drzewa, roślinność i zwierzęta w pobliżu szkół. Celem projektu jest zyskanie zainteresowania dzieci swoim własnym regionem i odkrycie atrakcji, które mogłyby stać się popularne w Europie. Poprzez uczenie się o zasobach naturalnych znajdujących się w ich środowisku, dzieci...

ORGANIZACJA:

Zespol Szkolno-Przedszkolny Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniewie Duzym

OPIS W:

English, Finnish, Polish, Greek

PARTNERZY Z:

Finland, United Kingdom, Poland, Greece,...

OBSZARY EDUKACYJNE

Basic/broad, general programmes

TEMATYKA:

Active citizenship, Environment /...