EVE
WSPÓŁPRACA PARTNERSKA i REZULTATY W: COMENIUS, LEONARDO DA VINCI I GRUNDTVIG

Eksploruj europejski wymiar edukacji i odkryj europejską bazę EST, gdzie tysiące nauczycieli, szkoleniowców i wychowawców współpracujących w ramach projektów partnerskich dzielą się bogactwem własnego doświadczenia.

STAR PROJECT

Euroobywatele przyszłości

Comenius multilateral partnerships

Celem naszego partnerstwa jest pomoc naszym uczniom w stawaniu się euro-obywatelami odpowiedzialnymi za środowisko naturalne. Wszystkie nasze przedszkola z sześciu krajów: Francji, Polski, Włoch, Szkocji (Zjednoczone Królestwo), Szwecji i Islandii, są tak inne pod względem klimatu, krajobrazów, szerokości geograficznej i spuścizny narodowej. Czujemy się zobowiązani do uświadomienia wszystkim...

ORGANIZACJA:

Przedszkole Miejskie Nr 214

OPIS W:

English, French, Polish, Italian, Swedish,...

PARTNERZY Z:

France, Poland, Italy, United Kingdom,...

OBSZARY EDUKACYJNE

Basic/broad, general programmes

TEMATYKA:

Active citizenship, Environment /...

STAR PROJECT

„Pomyślmy o chlebie – nie tylko go jedzmy"

Comenius multilateral partnerships

Projekt „Pomyślmy o chlebie – nie tylko go jedzmy” ma na celu zapoznanie jego uczestników z historią, tradycjami, rytuałami i wartością chleba, a także z pracą ludzi związanych z piekarstwem w krajach uczestniczących ( Słowacja, Turcja, Włochy, Polska, Rumunia, Estonia, Hiszpania). Podczas projektu uczniowie nauczą się o roli chleba w życiu różnych narodów i jej zmian na przestrzeni...

ORGANIZACJA:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

OPIS W:

English, Slovak, Italian, Polish, Spanish,...

PARTNERZY Z:

Slovakia, Turkey, Italy, Poland, Spain

OBSZARY EDUKACYJNE

Basic/broad, general programmes

TEMATYKA:

Active citizenship, Health education,...

STAR PROJECT

Special People in Need for e-World

Leonardo partnerships

W dzisiejszych czasach, których symptomem są bardzo szybkie zmiany w rozwoju technologii informatycznych, używanie narzędzi IT jest koniecznością, aby dzięki temu była możliwości pełnej partycypacji osób z niepełnosprawnościami w życiu. Partnerstwo zostało zbudowane w celu wymiany myśli i doświadczeń dotyczących barier, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną i...

ORGANIZACJA:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym

OPIS W:

English, Polish, Turkish, Romanian, Lithuanian

PARTNERZY Z:

Poland, Turkey, Romania, Lithuania

OBSZARY EDUKACYJNE

Arts, Computing, Health

TEMATYKA:

Addressing target groups with special...