EVE
COMENIUS, LEONARDO DA VINCI IR GRUNDVIG PARTNRYSTĖS IR REZULTATAI

Atraskite europinę švietimo dimensiją. Duomenų bazėje „Europos pasidalinti lobiai“ (angl. European Shared Treasure, EST) tūkstančiai bendradarbiaujančių partnerysčių projektuose mokytojų, dėstytojų ir švietėjų iš visos Europos dalinasi savo gausia patirtimi.

STAR PROJECT

Suaugusiųjų skatinimas mokytis visą gyvenimą naudojant informacines komunikacines technologijas ir e-mokymosi galimybes

Grundtvig partnerships

Socialinis tinklas ir nuotolinis mokymas skatina kurti mokymosi visą gyvenimą visuomenę. Šio projekto idėja- tobulinti ir kontroliuoti SMS ir PODCAST mokymosi veiklas įvairiuose kontekstuose. Mes pristatėme rezultatus projekto tinklapyje, o mūsų tinklapio Wiki ypatingai skatina mokymąsi visą gyvenimą. Labai įvairi partnerystė geografiniu ir profesiniu aspektu ir sąveikaujantis...

ORGANIZACIJA:

Radviliskio rajono savivaldybes svietimo ir sporto paslaugu centro suaugusiuju ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

APRAŠYMAI:

English, Dutch, Finnish, French, German,...

PARTNERIAI IŠ:

Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany,...

ŠVIETIMO SRITYS

TEMOS:

Development of training courses, New...

STAR PROJECT

Bawmy się razem

Comenius multilateral partnerships

Projekt nasz skierowaliśmy do uczniów i nauczycieli z czterech europejskich szkół. Związany był z historią, tradycją, obyczajami i kulturą Polski, Rumunii, Turcji i Bułgarii. W realizacji projektu wykorzystaliśmy naturalną potrzebę dziecka jaką jest zabawa. Zgromadziliśmy i wymieniliśmy się informacjami na temat zabaw integracyjnych, tematycznych, ruchowych, rozwijających twórcze myślenie....

ORGANIZACIJA:

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi

APRAŠYMAI:

English, Polish, Romanian, Turkish, Bulgarian

PARTNERIAI IŠ:

Poland, Romania, Turkey, Bulgaria

ŠVIETIMO SRITYS

Basic/broad, general programmes

TEMOS:

New technologies, ICT, Learning about...

STAR PROJECT

Mokyklos kelyje į Europą

Comenius multilateral partnerships

Projektas „Mokyklos kelyje į Europą“ prasidėjo 2008/2009m. Ir buvo vykdomas iki 2009/2010 m. Reguliarūs susitikimai ir diskusijos prisidėjo prie projekto sėkmingumo. Projekto metu vyko darbas grupėse ir diskusijos pamokose apie kultūrą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje. Projekto susitikimų metu šalys pristatydavo savo kultūrą. Projekto veikla apėmė sekančias temas ir sritis: 1.Faktai apie...

ORGANIZACIJA:

Viesoji Istaiga Panevezio Kazimiero Paltaroko vidurine mokykla

APRAŠYMAI:

Lithuanian, Unspecified, German, Italian,...

PARTNERIAI IŠ:

Lithuania, Germany, Sweden, Italy, Turkey

ŠVIETIMO SRITYS

Basic/broad, general programmes

TEMOS:

Intercultural education, Learning about...