EVE
PARTENARIATI ED ESPERIENZE DA COMENIUS, LEONARDO DA VINCI E GRUNDTVIG

Scopri la dimensione europea dell'educazione in EST, il tesoro europeo condiviso, il luogo in cui insegnanti, educatori e formatori da tutta Europa condividono il frutto dell'esperienza in partenariato.

STAR PROJECT

CztEry powody badania pogody: e-dukacja, e-kologia, e-ksperymenty, e-technlogia.

Comenius multilateral partnerships

Tematyka projektu zakłada podnoszenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych (badanie OECD PISA z 2006r. pokazuje, że uczniowie z Polski, Rumunii, Norwegii i Turcji nie radzą sobie dobrze w tych dziedzinach) oraz świadomości ekologicznej. Projekt zakłada współpracę opartą na dotychczasowym partnerstwie w ramach projektu „Obrazy Europy” kontynuując jego regionalną tematykę i poszerzając zakres...

ORGANIZZAZIONE:

Szkola Podstawowa nr 2 im. Jaroslawa Dabrowskiego w Olsztynie

DESCRIZIONI IN:

Inglese, Polish, Norwegian

PARTNER DA:

Poland, United Kingdom, Norway

AMBITI EDUCATIVI

Basic/broad, general programmes

ARGOMENTI:

Learning about European countries,...

STAR PROJECT

Nauja galimybė

Grundtvig partnerships

Projektas „Nauja galimybė“ inicijuotas ir sukurtas 2005 metų rudenį Bergeno mieste vykusiame seminare, kuris organizuotas ir finansuotas „Socrates“ fondo. Pirmaisiais projekto vykdymo metais jame dalyvavo 5 valstybių (Graikijos, Italijos, Kipro, Lietuvos ir Norvegijos) formalaus ir neformalaus švietimo institucijos. Antraisiais ir trečiaisiais metais projekte nebedalyvavo Italijos atstovai....

ORGANIZZAZIONE:

Klaipėdos miesto pataisos inspekcija

DESCRIZIONI IN:

Inglese, Lithuanian

PARTNER DA:

Lithuania, Norway, Cyprus, Greece, Italy

AMBITI EDUCATIVI

Education

ARGOMENTI:

Basic skills for adult learners

STAR PROJECT

G&G Enhancement

Grundtvig partnerships

Il partenariato del progetto GRANDPARENTS & GRANDCHILDREN (nonni e nipoti) è costituito da università, scuole ed enti di formazione professionale di vari paesi coinvolti nello studio e nello sviluppo di attività formative mirate all'incremento dei livelli di alfabetizzazione digitale -e quindi di cittadinanza attiva- di persone anziane. I partner del progetto grundtvig "G&G...

ORGANIZZAZIONE:

Ente ACLI Istruzione Formazione Professionale Friuli Venezia Giulia

DESCRIZIONI IN:

Inglese, Italian, French, German, Swedish

PARTNER DA:

Italy, France, Germany, Sweden

AMBITI EDUCATIVI

ARGOMENTI:

Intergenerational learning / learning in...