EVE
PARTENARIATI ED ESPERIENZE DA COMENIUS, LEONARDO DA VINCI E GRUNDTVIG

Scopri la dimensione europea dell'educazione in EST, il tesoro europeo condiviso, il luogo in cui insegnanti, educatori e formatori da tutta Europa condividono il frutto dell'esperienza in partenariato.

STAR PROJECT

Comenius multilateral partnerships

ORGANIZZAZIONE:

Znanie Association_Private Vocational School

DESCRIZIONI IN:

PARTNER DA:

Bulgaria, Lithuania, Romania, Slovenia

AMBITI EDUCATIVI

Basic/broad, general programmes

ARGOMENTI:

Environment / sustainable development, New...

STAR PROJECT

Schul- und Sportfeste im Spiegel der Sprachen

Comenius bilateral partnerships

Es besteht seit 15 Jahren eine Partnerschaft zwischen dem Petöfi Sándor Gymnasium in Ungarn und der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Deutschland mit regelmäßigem Austausch von Schüler- und Lehrergruppen. Diese Aktivitäten möchten wir weiterentwickeln durch Projektarbeit in einer Comenius-Partnerschaft, wie schon 2005/06 erfolgreich durchgeführt. Besonders die vielschichtige Projektarbeit in...

ORGANIZZAZIONE:

Geschwister-Scholl-Gesamtschule

DESCRIZIONI IN:

German

PARTNER DA:

Germany

AMBITI EDUCATIVI

Basic/broad, general programmes

ARGOMENTI:

Foreign language teaching and learning,...

STAR PROJECT

Akademia Nowych Możliwości - szkoły dla rodziców jako droga podniesienia kompetencji w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Grundtvig partnerships

Projekt był adresowany do rodziców mających problemy wychowawcze z swoimi dziećmi. Projekt był skierowany w szczególności do rodziców z środowisk mniej uprzywilejowanych z brakiem dobrych doświadczeń wychowawczych. Głównym celem projektu było zapewnienie warunków do rozwoju osobistego oraz podniesienie wiedzy i kompetencji rodzicielskich. Główne działania w projekcie to zorganizowanie grup...

ORGANIZZAZIONE:

Osrodek Pomocy Spolecznej

DESCRIZIONI IN:

Inglese, Polish, Latvian, Turkish, Swedish,...

PARTNER DA:

Poland, Latvia, Turkey, Sweden, Lithuania

AMBITI EDUCATIVI

Personal skills, Teacher training and...

ARGOMENTI:

Family / parent education, Intercultural...