EVE
RESULTATS DES PARTENARIATS COMENIUS, GRUNDTVIG ET LEONARDO DA VINCI

Explorez la dimension européene de l'éducation et découvrez le Trésor Commun Européen (European Shared Treasure) où des milliers d'enseignants, éducateurs et formateurs coopérant en partenariats, partagent la richesse de leur expérience.

STAR PROJECT

La povertà globale e noi

Comenius multilateral partnerships

Il progetto "Global Poverty and Us " si focalizzerà sulla società divisa in cui noi viviamo. L'Italia, il Portogallo, la Polonia, la Turchia, la Lituania e la Romania parteciperanno con studenti dagli 8 ai 15 anni. La recente crisi economica e il conseguente taglio delle finanze pubbliche hanno peggiorato la situazione per molte famiglie in Europa. L'idea principale è...

ORGANISME:

Dir. Did. 1° Circ. San Donato

DESCRIPTIONS EN:

English, Italian, Turkish, Polish,...

PARTENAIRES:

Italy, Turkey, Poland, Lithuania, Portugal,...

DOMAINES EDUCATIFS

Basic/broad, general programmes

SUJETS:

Active citizenship, Addressing target...

STAR PROJECT

Europietiškas startas: sprendimai per pasakas ir meną

Comenius multilateral partnerships

Projekto "Europietiškas startas: sprendimai per pasakas ir meną" suvienijo mokyklas iš septynių šalių - Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Čekijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos bendram tikslui - paauglių problemų sprendimui. Mokiniai buvo skatinami patys surasti sprendimų būdus bei padėti kitiems. Perkurdami žinomas pasakas, jie vaizdžiai parodė savo piešiniuose ir...

ORGANISME:

Vilniaus r. Nemencines Konstanto Parcevskio gimnazija

DESCRIPTIONS EN:

English, Lithuanian, Italian, Romanian,...

PARTENAIRES:

Lithuania, Italy, United Kingdom, Romania,...

DOMAINES EDUCATIFS

Basic/broad, general programmes

SUJETS:

Foreign language teaching and learning,...

STAR PROJECT

Vaikų istorijų mugė

Comenius multilateral partnerships

Comenius mokyklų partnerystės projektas „Vaikų istorijų mugė“ yra orientuotas į vaikų ankstyvąjį kalbų ugdymą kuriant istorijas. Tokia projekto veikla skatino dalyvius pasakoti apie save, kurti istorijas, artimiau susipažinti su partnerių šalių kultūra, tradicijomis, sustiprino jų Europinę dimensiją ir pagilino užsienio kalbos žinias bei IKT įgūdžius.

ORGANISME:

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

DESCRIPTIONS EN:

English, Lithuanian

PARTENAIRES:

Lithuania, Germany, Luxembourg, Poland, France

DOMAINES EDUCATIFS

Basic/broad, general programmes

SUJETS:

Foreign language teaching and learning,...