EVE
PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG

Explore the European dimension of education and discover European Shared Treasure, where thousands of teachers, trainers and educators cooperating in partnerships share the wealth of their experience.

STAR PROJECT

Euro Job Coach

Leonardo partnerships

The ambition of this project called 'Euro Job Coach' is to set a suitable training program for a profession that has recently appeared in all the participant’s countries: the ‘social job coach’. The ‘social job coach’ is the person that promotes the employment of those who are facing difficulties in finding a job on the labor market (e.g. people with disabilities, senior citizens,...

ORGANIZATION:

VsI "SOPA"

DESCRIPTIONS IN:

English, Lithuanian, French, Slovak, Italian

PARTNERS FROM:

Lithuania, France, Netherlands, Slovakia,...

EDUCATIONAL FIELDS

Business and administration

TOPICS:

Career guidance & counselling,...

STAR PROJECT

ORGANIZATION:

Agrupamento de Escolas de Aveiro

DESCRIPTIONS IN:

French

PARTNERS FROM:

Portugal, Greece

EDUCATIONAL FIELDS

Basic/broad, general programmes

TOPICS:

Environment / sustainable development,...

STAR PROJECT

"Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły"

Comenius Regio partnership

Projekt zawiera wspólne elementy dla niemieckich i polskich uczestników, został przygotowany po rozpoznaniu w polskich szkołach następujących problemów: 1. Niezbyt duże umiejętności wykorzystania raportów z ewaluacji zewnętrznej do podniesienia jakości pracy szkoły. 2. Zbyt mała oferta szkoleń, warsztatów przygotowawczych przez ośrodki doskonalenia w zakresie wykorzystania wyników ewaluacji...

ORGANIZATION:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

DESCRIPTIONS IN:

German, Polish

PARTNERS FROM:

Poland, Germany

EDUCATIONAL FIELDS

TOPICS:

Quality assurance strategies / indicators...