PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2013-1-TR1-COM06-48464

Europe Beyond Borders

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Turkey
 • Spain
 • Sweden
 • France
 • United Kingdom
 • Poland
 • Italy
 • Germany
 • Slovenia
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

  TYPE OF ORGANIZATION

  Primary school

  ADDRESS

  Lupáčova 1/1200 – Praha 3

  CONTACT PERSON

  Jiří Kopecký

  Evropa nemá hranice

  Mezinárodní vzdělávání je odvozeno od společných hodnot a národních odlišností, které každému z našich národů dávají svou identitu a jedinečnost. Jsme žáci, učitelé a příslušníci školní komunity z 11 zemí (původně 13), které dohromady skládají nepřeberné bohatství evropské jedinečnosti a vytvářejí podmínky pro vzájemnou interakci mezi všemi obyvateli Evropy. Poznání této jedinečnosti je možno pouze v rozvinutých osobních vztazích mezi jednotlivci, institucemi a zeměmi. Školy jsou právě tím článkem, který tvoří mosty mezi kulturami, národy a v samotném důsledku pak staví cestu k opravdové integraci Evropy. Z tohoto důvodu všichni účastnici projektu vzájemně sdíleli své národní identifikátory: písně, tance, příběhy, legendy, kroje, divadlo, umění, ale také postoje a zájmy. Studenti v rámci projektu poznávali nejen geografické, ale i jazykové rozdílnosti, ale především respekt a úctu k jiným etnikům. Jedním z hlavních rolí bylo aktivní občanství, které je jedinou cestou k bezpečnému a uspokojivému životnímu prostoru pro každého z nás. Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvořit kolekce národních identifikátorů, jako jsou legendy, písně, recepty a prezentovat je v komunikačním jazyce projektu - angličtině. U legend jsme zcela záměrně přidali ještě i jazykové verze v originálním jazyce, protože tak lze poznávat i jazykovou identitu studentů, škol a regionů. Součástí projektu jsou i prezentace národních prvků, které jsou z hlediska etnologie pro jednotlivé oblasti příznačné. Projekt umožnil všem žákům komunikovat v cizím jazyce jak v živém kontaktu, tak souběžně i v digitální podobě. Souběžně žáci před svými vrstevníky prezentovali své dojmy, zkušenosti a zážitky a přenášeli je tak na celou školní komunitu. Součástí projektu jsou i výstupy a prezentace projektů ve vrstevnických třídách, veřejných shromážděních a v celé regionální komunitě. Projekt měl pod podporu politických reprezentací všech regionů a splnil své předpoklady v evropském i lokálním měřítku.

  RESULTS
 • Joint results
 • Turkey
 • Germany
 • Czech Republic
 • Italy
 • United Kingdom
 • France
 • Sweden
 • Spain
 • Slovenia
 • Cookbook

  This cookbook is a collection of recipes from different countries. It was prepared by students from different partner schools.

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Pupils

  PRODUCT TYPE

  Didactic material

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  Yes