PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2013-1-PL1-COM06-37696

Ocalić od zapomnienia - ludzi i miejsca jako cześci europejskiego dziedzictwa.

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Poland
 • Italy
 • Germany
 • United Kingdom
 • Sweden
 • Turkey
 •  

  ORGANIZATION Partner

  Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 10, XV Liceum Ogolnoksztalcace w Krakowie

  TYPE OF ORGANIZATION

  General secondary school

  ADDRESS

  Al. Dygasińskiego 15 – Kraków

  CONTACT PERSON

  Maria Suwaj

  Ocalić od zapomnienia - ludzi i miejsca jako cześci europejskiego dziedzictwa.

  W każdej społeczności lokalnej można znaleźć miejsca i ludzi wartych utrwalenia i ocalenia dla przyszłych pokoleń. Projekt skoncentruje się na zdobyciu i poszerzeniu wiedzy o ludziach i miejscach zapomnianych w danych regionach które wniosły wkład do zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy. Projekt został podzielony na 2 lata: w pierwszym roku skoncentrujemy się na „budowniczych, bohaterach, „projektantach” Europy” – czyli ludziach i miejscach tworzących, kształtujących Europę w kształt i formę w jakim dziś się znalazła; w drugim roku projektu skupimy się ludziach i miejscach związanych ze sztuką, literaturą, prawami człowieka, które warto ocalić od zapomnienia. Projekt umożliwi uczniom i nauczycielom rozwijanie umiejętności właściwego patrzenia na odmienność i różnorodność dorobku kulturowego, obyczajowego i religijnego. Odmienność i różnorodność nie powinna dzielić społeczeństw, narodów a prowadzić do trwałego ocalenia wspólnego dziedzictwa. Ich regionalna wartość powinna zostać wypromowana i utrwalona w szerszej społeczności. Dorobek ludzi, znaczenie miejsc pozwoli wprowadzić zarówno uczniów jak i nauczycieli w świat wartości kulturowych, historycznych mających swój wymiar narodowy i europejski. Działania w ramach projektu zapewnią wiedzę o lokalnym społeczeństwie, jego funkcjonowaniu, związkami z innymi regionami Europy. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów i nauczycieli w procesie odkrywania zapomnianych ludzi i miejsc umożliwią zrozumienie własnej i europejskiej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wpłyną na kształtowanie społeczeństwa otwartego, potrafiącego czerpać wiedzę i doświadczenie z dorobku minionych pokoleń dla wspólnej europejskiej przyszłości.

  RESULTS
 • Joint results
 • Poland
 • Italy
 • United Kingdom
 • Sweden
 • Turkey
 • Logo and slogan of the project

  The logo was designed by all partners, contains 6 flags of the countries involved in the project. The slogan of the project: “Saving the past for the future”.

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Teachers, Educators, Parents

  PRODUCT TYPE

  Image set

  AVAILABILITY

  Link to

  COPYRIGHT

  Yes