PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2013-1-CZ1-GRU06-14277

AGE - Active GEneration 50+

Grundtvig partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Germany
 • Finland
 • Portugal
 • Cyprus
 • Spain
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Channel Crossings s.r.o.

  TYPE OF ORGANIZATION

  Adult education provider

  ADDRESS

  Thámova 681/32 – Praha 8 - Karlín

  CONTACT PERSON

  Hana Erlebachová

  AGE - Aktivní generace 50+

  Projekt partnerství Grundtvig „AGE - Active GEneration50+“ realizovalo společně šest partnerů ze Španělska, Kypru, Portugalska, České republiky, Finska a Německa. Byly mezi nimi zastoupeny instituce vzdělávání dospělých, sociální podniky a výzkumné instituce. Projekt se zaměřil na age management a v rámci jeho realizace byl proveden průzkum nástrojů a metod podporujících prodloužení období aktivit osob starších padesáti let. Projekt sledoval cílovou skupinu zaměstnaných i nezaměstnaných osob. Jedním z hlavních cílů projektu bylo identifikovat vzdělávací příležitosti pro osoby ve věku 50+, jejich potřeby a motivaci, jakož i překážky, jimž čelí, když hledají vhodné nabídky vzdělávání. Projekt byl rovněž zaměřen na podporu předávání osvědčených postupů a rozvoje nových vzdělávacích aktivit pro lidi ve věku 50+. V neposlední řadě projekt podpořil spolupráci mezi různými institucemi, s cílem šířit výsledky projektu v celé Evropě. Projekt byl přínosný nejen pro zapojené partnerské organizace, ale inspiraci z dosažených výstupů mohou čerpat i ostatní vzdělávací instituce a zaměstnavatelé v Evropě. Pro dosažení výše uvedených výsledků projektů, byly využity různé nástroje. Během první fáze projektu, byl v zemi každého z partnerů realizován výzkum, který zahrnoval internetový průzkum, individuální rozhovory a dotazníky. Výsledky těchto průzkumů byly shrnuty v informační brožuře. Kromě toho byly v partnerských zemích v průběhu projektu realizovány workshopy. Ty umožňovaly partnerům diskusi o postupu projektu a potřebných dalších krocích a současně pomáhaly sbírat příklady osvědčených zkušeností partnerů s cílovou skupinou. V neposlední řadě sloužily workshopy rovněž jako platforma pro mezikulturní výměny. Po skončení projektu jsou veřejnosti k dispozici projektové výstupy na internetových stránkách projektu. K dispozici je CD s výstupy, praktická brožura obsahující přehled terénního výzkumu, jakož i dotazníky pro cílovou skupinu.

  RESULTS
 • Joint results
 • Czech Republic
 • Germany
 • Finland
 • Portugal
 • Cyprus
 • Spain
 • International Journas of Innovation in Education

  List of International Journas of Innovation in Education provided by UDIMA

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Trainees, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators

  PRODUCT TYPE

  Pedagogical and Methodological Studies

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  Yes