PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2013-1-CZ1-GRU06-14271

Sharing strengths, developing communities - promoting strength-based learning across societies for the future

Grundtvig partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • United Kingdom
 • Italy
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  www.scio.cz

  TYPE OF ORGANIZATION

  Other

  ADDRESS

  Pobřežní 34 – Praha 8

  CONTACT PERSON

  Lucie Čížková

  Sdílení silných stránek, rozvoj komunit - podpora učení založeného na silných stránkách napříč společnostmi pro budoucnost

  Sdílení silných stránek, rozvoj komunit bylo partnerství organizací, které vzdělávají dospělé jak individuálně, tak v organizačně-rozvojovém či komunitním kontextu. Tyto organizace přistupují ke vzdělávání a rozvoji z oceňujícího, pozitivního a na silných stránkách založeného úhlu pohledu. Cílem partnerství bylo vytvořit příležitosti k tomu, aby zapojené organizace sdílely a spoluvytvářely zkušenosti s přípravou, realizací a ohodnocováním tréninků, workshopů a dalších vzdělávacích situací, jejichž záměrem je objevovat, popisovat a rozvíjet to, co u jednotlivců nebo ve skupinách funguje nejlépe. Partneři nejen diskutovali a sdíleli příběhy o své dobré praxi, ale zároveň se vzájemně zapojovali do své práce tak, že společně naplánovali a realizovali vzdělávání ve specifickém kulturním a socioekonomickém kontextu každé partnerské organizace a s jednotlivými cílovými skupinami, se kterými obvykle projektoví partneři pracují. Z partnerství, které se zaměřovalo na řízení a rozvoj vzdělávání dospělých a vzdělávacích metod, přímo těžili zejména lektoři, facilitátoři a další pracovníci v oboru vzdělávání dospělých. Skrze ně pak partnerství obohatilo klienty, vzdělávané osoby a příjemce služeb. Radostí a pýchou tohoto partnerství bylo spatřovat "sílu v rozmanitosti" tím, že jsme zapojili nejen rozmanitou skupinu partnerských organizací, ale rovněž tím, že jsme spolupracovali s aktéry z místních komunit, s neziskovými organizacemi a drobnými podnikateli. Zároveň jsme do projektu zahrnuli práci s lidmi ze znevýhodněných a okrajových skupin ve společnosti. Partneři společně naplňovali svůj závazek, že budou rozvíjet jazyk a mentalitu založené na silných stránkách - a to nejen v pracovních diskuzích, ale rovněž při budování partnerství a vzájemné komunikaci. http://www.appreciatingpeople.co.uk/who-we-work-with-2/grundtvig/

  RESULTS
 • Joint results
 • Czech Republic
 • Italy
 • Project Journal

  It's the journal of the 3 mobilities implemented in the project. The journal includes three types of informations: Best practices – exercises, activities, shared and experimented practices, Case studies – visits, meetings, people and experiences that we had the opportunity to know, Stories – what happened during the mobilities – storytelling & images

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Trainees, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators

  PRODUCT TYPE

  Printed material

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  No