PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2013-1-CZ1-GRU06-14270

Culture and media production as a tool for integration

Grundtvig partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Greece
 • United Kingdom
 • Finland
 • France
 • Netherlands
 • Lithuania
 • Slovakia
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  PRAGmatiki o. s.

  TYPE OF ORGANIZATION

  Non-governmental organisation (NGO)

  ADDRESS

  Mánesova 310/11 Praha 2 – Prague

  CONTACT PERSON

  Igor Rubinovich

  Kultura a mediální produkce jako nástroj integrace

  „Kultura a mediální produkce jako nástroj integrace“ (CMPIP) bylo vysoce úspěšné dvouleté partnerství podporované LLP/Grundtvig 2013, které shromažďovalo vůdčí osobnosti migrantské komunity, aktivity a umělce z různých zemí, za účelem těžení z jejich znalostí, talentu a vášně pro integraci prostřednictvím kultury. Partneři, kteří pracují s rusky mluvící populací ve svých zemních, učí toleranci a vzájemnému porozumění mezi jejich komunitami a místní většinovou populací. Projekt přispěl ke zkvalitnění práce organizace prostřednictvím mezinárodní výměnné praxe a společného rozvoje kulturních výstupů – výstupů z projektů, záměru ke zlepšení PR, médií, ITC a řídicích kapacit zapojených organizací, zlepšení individuálních i týmových kapacit účastnících se organizací a umělců, u každého podle jeho profesionálních cílů. Další partneři pro mezinárodní spolupráci, rozšiřování partnerských sítí a zvýšené zapojení místních cílových komunit a většinové populace, to byly některé z hlavních strategických cílů. Hlavní plánované a provedené činnosti projektu: 1. Výměna znalostí personálu o mobilizaci kreativních talentů migrantů všech věkových skupin a využití kulturní produkce a médií k propagaci začlenění a tolerance. 2. Školení pro umělce – praktikanti prošli semináři a workshopy vedenými odborníky na živé umění / média k obohacení jejich odborných kreativních dovedností. 3. Tři konference, včetně výukových zasedání, workshopů, semináře a série veřejných vystoupení provedených praktikanty a organizovanými personálem, což umožňovalo aplikování získaných dovedností. 4. Společná práce na partnerství na produktech – během setkání i na dálku. Primární produkty jsou následující: - plnohodnotný film „OUT“ natočený partnery v pěti zemích, ukazující pět realistických příběhů rusky mluvících migrantů. - Wiki webová stránka a rozšíření získaných organizačních / produkčních znalostí.

  RESULTS
 • Joint results
 • Czech Republic
 • Greece
 • United Kingdom
 • Finland
 • France
 • Film "Out"

  Full-feature motion picture “OUT” produced by the partnering organizations and showing five different realistic personal stories of Russian-speaking people who relate to the language in one way or another. Shot in five countries, the movie presents interactions of Russian-speakers with the local cultures, depicting migrant life and integration efforts in EU. More info at http://outfilm.cmpip.org/

  LANGUAGE(S)

  Czech, Greek, English, Finnish, French, Lithuanian, Slovak

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Trainees, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators, Parents, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Audiovisual material

  AVAILABILITY

  To be ordered to office@pragmatiki.org

  COPYRIGHT

  Yes