PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2013-1-BG1-GRU06-00108

Quality Assessment Training

Grundtvig partnerships

PARTNERS
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Romania
 • Spain
 • Italy
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  OPTIMA, The Bulgarian Association for Quality Language Services

  TYPE OF ORGANIZATION

  Adult education providers associations

  ADDRESS

  30 Pozitano Str. – Sofia

  CONTACT PERSON

  Galya Mateva

  Обучени за осигуряване на качеството

  Проектът 'Quality Assessment Training' (QATrain) - е продължение на 'ISQALE' Grundtvig (Подобряване на стандартите за качество на чуждоезиковото обучение за възрастни). Основните му цели бяха да разшири използването на Схемата с критерии за подобряване на качеството, изработена и експериментирана от предишния проект в нови страни и образователни контексти и да гарантира дългосрочна устойчивост на нейното приложение чрез изработване на подробни указания за извършване на вътрешна и външна оценка на качеството. За постигането на тези цели, на първо място Схемата се прецизира терминологично и се синхронизира с последните постижения и документи на Европейската езикова политика, ориентирана към качествено езиково обучение (комуникативната езикова компетентност залегнала в CEFR , European Profiling Grid, Core Inventorу). На второ място проектът QATrain използва активно положителния опит на партньорите, резултатите и оценките от прилагането на Схемата, и определи набор от минимални критерии, които трбва да се покрият от образователни чуждоезикови институции в частния и държавен сектор. Съществуването на минимални критерии ще позволи по-бързото интегриране на нови училища към изискванията за качество, а разширените критерии ще бъдат основа за определяне на области на отличие. На трето място основните услия на партньорите от QATrain бяха насочени към изработване на детайлни процедури за вътрешна и външна оценка на качеството, с акцент върху уменията за учене през целия живот. Това включи целенасочена работа в съставянето на "Ръководство за провеждане на вътрешна оценка", както и отделно "Ръководство за провеждане на външно оценяване". На следващо място партньорите изработиха подробен набор от изисквания за квалификацията и компетенциите на оценителя на качествено чуждоезиково обучение. На последно, но не по важност място, проектът предлага програма за обучение на оценители, която включва система от тестове и набор от лекции и уъркшопи.

  RESULTS
 • Joint results
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Spain
 • Italy
 • Brochure

  Brochure with general information on the association. The brochure explains that QATrain is conceived as a follow-up to the ISQALE (Improving Standards of Quality in Adult Language Education) Grundtvig Project and its main product The Quality Improvement Scheme(QIS). The main aims of QATrain are to facilitate, consolidate and extend the implementation of the QIS in adult language education, to ensure long-term sustainability and robustness of processes.

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Students, Teachers, Trainers

  PRODUCT TYPE

  Printed material

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  Yes