PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2012-1-GB1-COM13-18705

Findhorn EcoKit Project and Learning Partnership

Comenius Regio partnership

PARTNERS
 • United Kingdom
 • Estonia
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Moray Council Education and Social Care

  TYPE OF ORGANIZATION

  Public authority (local)

  ADDRESS

  The Moray Council, Council Office, High Street – Elgin

  CONTACT PERSON

  Vivienne Cross

  Findhorn EcoKit Project and Learning Partnership

  Findhorn EcoKit projekt on kahe sarnase maapiirkonna vaheline koostööprojekt. Piirkondadeks on Morayshire Šotimaal ja Roosna-Alliku vald Kesk-Eestis. Moray mägismaa alade hulka kuulub mitmeid looduskauneid maa-alasid hästi säilinud fauna ja floraga. Üks neist piirneb Findhorni Kogukonnaga. Roosna-Alliku kool asub vanas ajaloolises mõisas, ümbritsetuna looduskaitse alast, kus asub rikkalikult allikaid. Mõlema valla kõrgemad prioriteedid on seotud keskkonnahoidu toetavate projektide ja selle alase teadlikkuse tõstmisega. Samuti jagavad kummagi riigi vallad samu seisukohti laste teemakohast haridust puudutavates küsimustes, mõlema poole jaoks on oluline tõsta laste teadlikkust kliimamuutuste globaalsest vastutusest ning Maakera säilitamise vajadusest. Findhorni EcoKit on kogemusõppel põhinev haridusprogramm, mis toetab arusaamist ökosüsteemidest, kõige elava omavahelistest seostest, terviksüsteemi teooriast, süvaökoloogiast ja taastuvatest energiallikatest. See praktiline programm leiab aset klassiruumis ja on mõeldud õpetajatele ning kooliõpilastele. Antud projekt toob kokku Roosna-Alliku põhikooli ja Tallinna Ülikooli ühendades need omakorda Moray algkooli ning Findhorni Kogukonnaga. Projekti lõppedes jäävad Tallinna Ülikooli kasutusse vastavad teadus-tehnilised seadmed ja õppematerjalid, mida Eesti haridussüsteemis edasi rakendada.

  RESULTS
 • Joint results
 • Estonia
 • New result...Carbon Reduction Homework Results

  The Carbon Reduction Homework initiative is the part of the Findhorn EcoKit Project that involves local communities through encouraging families to reduce their CO2 consumption. Over a month during the project programme, families are asked to reduce energy consumed through Waste, Transport, Food and Energy in their household. Simple energy saving actions are turned into data and then CO2 savings are worked out for schools. Roosna Alliku and Sikupilli Schools joined in. These are their results.

  LANGUAGE(S)

  German, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Latvian, Polish, Swedish

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Educators, Parents

  PRODUCT TYPE

  Didactic material

  AVAILABILITY

  Link to

  COPYRIGHT

  Yes