PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2012-1-CZ1-COM06-09812

English learning by the ways of culture, social and sports meetings

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Bulgaria
 • Poland
 • Turkey
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace

  TYPE OF ORGANIZATION

  Primary school

  ADDRESS

  Gorkého 39 – Olomouc

  CONTACT PERSON

  Jiří Marvan

  Učení angličtiny cestami kulturních, společenských a sportovních setkání

  Cílem našeho společného projektu je přimět žáky srovnávat podobnosti a odlišnosti zcela rozdílných školních pedagogických systémů, stejně jako rodinnou výchovu ve čtyřech evropských zemích (České republice, Polsku, Bulharsku a Turecku). Všechny tyto země patří k Evropské unii, ale můžeme sledovat mnoho různých přístupů k výchově mladých lidí - zařazení žáků podle věku, jejich počet ve třídě, soužití různých etnických a náboženských kultur, školský management a vybavenost, formy a metody výuky (projekty) a zapojení (motivaci) zahrnující zasedací pořádky nebo způsoby domácí přípravy. Chceme společně pracovat a přátelsky diskutovat o našich pozitivních, ale také negativních zkušenostech z naší každodenní výuky a vzdělávání se - těšíme se na nějaké nápady, protože bychom rádi učili uvědomělejší mladé Evropany a používali moderní a efektivní výukové metody a pomůcky. Rádi bychom začlenili nově získané myšlenky a zkušenosti do našeho každodenního učení, vzdělávání sebe sama, ale také do našeho života, jak to jen bude možné. Chceme zdokonalit naši angličtinu, protože je naším pracovním jazykem. Jsme připraveni společně směřovat naši práci k praktickým a reklamním výstupním produktům - logu, internetovému časopisu, suvenýrům, fotografiím, dvd, ale také mezinárodní kuchařce. To je důvod, proč jsme si vybrali školní předměty jako angličtinu, informatiku, výtvarnou výchovu, vaření a tělesnou výchovu a aktivity jako turistiku nebo prohlížení pamětihodností. Víme, že všechny tyto oblasti vzdělávání jsou velmi atraktivní pro vytvoření působivých a reprezentativních materiálů. Naším společným plánem je všeobecná propagace evropského partnerství široké veřejnosti prostřednictvím oficiálních školních webových stránek, místních médií, školních nástěnek (dokumentárních článků a plakátů), pamětního dárkového dvd a suvenýrů.

  RESULTS
 • Joint results
 • Czech Republic
 • Bulgaria
 • Poland
 • Turkey
 • Unofficial project blog

  The unofficial blog of the project was founded as a messenger program. It contains a chronological ordered a variety of program notes as: photos from visits to partners, multimedia presentations of students and coordinators, radio and TV, Christmas and Easter cards. Notes appear in the form of text as advice, Lap joint reflections of visits, either in graphical form as photo galleries or illustration. Blog was kept up to date. The blog is used by pupils their parents and teachers.

  LANGUAGE(S)

  Bulgarian, Czech, English, Polish, Turkish

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Trainees, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators, Parents, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Forum/Blog/Social Networking group

  AVAILABILITY

  Link to

  COPYRIGHT

  Yes