PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2012-1-CZ1-COM06-09801

TOGETHER TO THE EUROPEAN SOURCES

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Slovakia
 • Poland
 • Germany
 • Turkey
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

  TYPE OF ORGANIZATION

  Vocational or technical secondary school

  ADDRESS

  Kapitána Jasioka 50/635 – Havířov-Prostřední Suchá

  CONTACT PERSON

  Karel Koyš

  SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM

  Projektem „SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM“ jsme se zúčastnili mezikulturního dialogu občanů EU. Společně k Evropským pramenům jsme šli jak v rovině symbolické, kde jsme mapovali a propagovali přístupové cesty jednotlivých partnerských zemí v rámci integračních procesů EU, tak v rovině praktické, kde jsme navštívili prameny hlavních vodních toků všech partnerských zemí. Jako vhodný prostředek vzájemného dialogu jsme zvolili společné sportovně turistické aktivity, protože sport již dávno prolomil politické, sociální a kulturní bariéry. Prostřednictvím společných sportovně turistických aktivit docházelo k prohloubení procesu vzájemného poznávání regionů a kultur partnerských zemí a k navazování nových podnětných přátelství. Důraz v projektu jsme kladli na zapojení žáků a osob se specifickými potřebami. V rámci obohacování školních vzdělávacích programů jsme si u společných oblastí vyměnili zkušenosti ze školní praxe a poznatky ze specifických oblastí předali svým projektovým partnerům. Projekt kvalitativně obohatil vzdělávací programy všech partnerských škol. Výsledky projektových činností se promítají nejenom v oblasti školní tělesné výchovy a zájmové školní sportovní činnosti, ale i v oblasti geografických předmětů, v oblasti ICT, v oblasti digitální gramotnosti, v oblasti výuky cizích jazyků, v oblasti Evropských studii, v oblasti projektové výuky a v dalších průřezových tématech vzdělávacího procesu. Rozvoj sportovně turistických aktivit na partnerských školách se stal preventivním faktorem v oblasti negativních jevů. Projektové činnosti prohloubili integrační proces žáků se specifickými potřebami v komunitě běžné populace. V procesu vzájemných setkání došlo na „Společné cestě k evropským pramenům“ k prohloubení zájmu studentů, pedagogů a široké veřejnosti o kulturní, sociální a jazykové sbližování s regiony všech zúčastněných škol. Průběh a výsledky projektu jsme průběžně propagovali a propagujeme prostřednictvím internetu, sdělovacích prostředků a vernisáží.

  RESULTS
 • Joint results
 • Czech Republic
 • Poland
 • Germany
 • Turkey
 • The collective electronic calendar project activities

  On the project coordinator´s school website we have created the collective electronic calendar of the main project activities, which has been gradually filled up on the project coordinator´s school website.

  LANGUAGE(S)

  Czech

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Trainees, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators, Parents, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Website

  AVAILABILITY

  Link to

  COPYRIGHT

  Yes