PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2012-1-BG1-COM06-06982

"Enterprising, healthy and creative"

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Estonia
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  VOCATIONAL SCHOOL „PROF. DR. ASSEN ZLATAROV”

  TYPE OF ORGANIZATION

  Vocational or technical secondary school

  ADDRESS

  South Industrial Zone – VIDIN

  CONTACT PERSON

  Eli Yanakieva

  "Предприемчиви, здрави и креативни"

  Проект "Предприемчиви, здрави и креативни", е предназначен за учители и ученици от професионални училища и училища с технологичен профил в областта на икономиката, туризма и храненето. Учителите споделиха своя опит и добри практики от работата си в обучението на ученици, които са избрали да изучават професии от изучаваните области. Те представиха текущите резултати от прилагането на стандартни образователни програми и алтернативни форми на обучение по предприемачество и здравословен начин на живот. Учениците сформираха и ефективно работиха в творчески екипи в съответствие с учебните програми на училищата партньори. Те осъществиха лични контакти помежду си и бизнес контакти чрез учебните фирми. Всяка учебна фирма имаше за задача да избере предмет на дейност, свързана със здравословно хранене. Учениците от партниращите училища проведоха изследователска и събирателска дейност върху избраната група здравословни храни с помощта на родителите и фирмите от региона, в който живеят. Така през 2012 г. се постави началото на мост за солидарност между поколенията и за по-добър живот в хармония с природата. Учениците имаха за задача да презентират собствените проучвания по темата за здравословно хранене и европейските стандарти за избраните продукти чрез използването на ИКТ и практическото използване на английски език. Заедно с това те представиха своите продукти по най-атрактивен начин чрез езика на изкуството - пиеса, танц, изложба, музиката и др. Работата по проекта завърши със следните продукти: уебсайт на проекта, многоезичен електронен каталог на продуктите на всяка учебна фирма / на майчин език и на английски език /, CD със снимки от Международния младежки изложбен форум и DVD с авторските творби по избраните теми от всички партниращи училища.

  RESULTS
 • Joint results
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Estonia
 • PROJECT LOGO

  The logo includes: Puzzle of four tiles with the flags as a symbol of the perfect "fit"partners. In the name of the project "Enterprising, healthy and creative" there is a coincidence: Enterprising /E - Eesti /, Healthy /H - Hungary/ and Creative / C - Croatia/. Geranium symbolizes Bulgaria. Creator: Students in the first international workshop on the project in Estonia; created and discussed several options, the proposal of the team of Croatia was chosen

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Teachers

  PRODUCT TYPE

  Image set

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  Yes