PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2012-1-BG1-COM06-06973

"Various Career Paths - Let's Turn Challenges into Opportunities to Make Dreams Come True"

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Bulgaria
 • Romania
 • Germany
 • Lithuania
 • Sweden
 • Italy
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  “Tsanko Tserkovski” Secondary school

  TYPE OF ORGANIZATION

  General secondary school

  ADDRESS

  25 ”Uchilishtna” Str. – Polski Trambesh

  CONTACT PERSON

  Mariana Gencheva

  „Различните професии – да превърнем предизвикателството във възможност за реализиране на мечтите”

  В проект „Различните професии – да превърнем предизвикателството във възможност за реализиране на мечтите” участват училища от България, Румъния, Германия, Литва и Италия. Проектът има за цел да подготви младите хора от партниращите институции за техния бъдещ трудово-професионален живот. Чрез различните дейности по проекта: - организиране на четири работни срещи; - проучвания относно практиките в кариерното управление и развитие на регионите и участващите държави; - проучване на нагласите по отношение на бъдещите професии и тенденциите на пазара на труда; - организиране на конкурси за рисунка и есе; - изработване на информационни табла и Power Point презентации; - организиране на уорк шоп и изработване на CV и портфолио на участниците в проектните дейности; - организиране на две публични конференции и „Карнавал на професиите”; ние смятаме да подпомогнем младите хора в избора им на професия и да ги насочим към необходимото обучение за нейното овладяване. Участието в проекта ще даде възможност на учениците да се ориентират и диагностицират интересите на личността си, да оценят своите възможности и да изявят мотивите си при избор на професия. По време на проекта младите хора ще имат възможност да се срещнат с връстници от други европейски държави, ще се запознаят с техния език и култура, ще разберат нуждата от опазването на езиковото разнообразие в Европа и ще получат знания относно образователните, професионалните и икономическите възможности, предлагани от обединена Европа. Това ще бъде постигнато чрез използването различни интерактивни методи за обучение и използването на неутралния международен език Есперанто, който ще постави участващите младежи и техните ръководители пред еднакви предизвикателства относно езика им за комуникация.

  RESULTS
 • Joint results
 • Bulgaria
 • Romania
 • Germany
 • Lithuania
 • Italy
 • "My future profession. Why did I choose it?"

  A movie which shows young people’s dreams and ideas concerning their chosen professions.

  LANGUAGE(S)

  Bulgarian, German, Italian, Lithuanian, Romanian

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Trainees, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators, Parents, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Audiovisual material

  AVAILABILITY

  Link to

  COPYRIGHT

  Yes