PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2011-1-DK1-LEO04-03574

Nordic/Baltic Red Meat VET Forum - Transparency and Quality Assurance of Mobility

Leonardo partnerships

PARTNERS
 • Denmark
 • Lithuania
 • Lithuania
 • Estonia
 • Latvia
 • Sweden
 • Norway
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen - (the Danish Meat Trade College)

  TYPE OF ORGANIZATION

  Vocational training centre or organisation

  ADDRESS

  Maglegaardsvej 8 – Roskilde

  CONTACT PERSON

  Karen Wahlgreen

  Nordic/Baltic Red Meat VET Forum - Transparency and Quality Assurance of Mobility

  Projektet skal skabe et tættere og mere struktureret, transparent samarbejde imellem udbydere af tekniske uddannelser indenfor kødindustrien i de baltiske og skandinaviske lande og samt kreere en stærkere og mere fleksibel fælles platform hvad angår fremtidige elev mobilitet aktiviteter. Projektet skal i vid udstrækning afdække indholdet af parternes individuelle uddannelsesprogrammer, med det formål at afdække, hvorledes elevmobilitetaktiviteter kan blive organiseret bedre i fremtiden. Målet er at integrere elevmobilitet som en naturlig del af et uddannelsesforløb og som samtidig er i stand til at leve op til lokale uddannelses mål, fastsat af lokale myndigheder og uddannelses-udvalg. Projektet skal være med til at kvalitet sikre fremtidige mobilitet-projekter. Projektet skal samtidig afdække behov for sprog- og kulturel forberedelse. Det tilstræbes at projektet kan være det første trin mod et mere gennemsigtig kvalifikations-krav (system) imellem partner landene, for at muliggøre en mere fleksibel udveksling af elever (lærlinge) og dermed få et bedre udbytte af læring. Projektet vil involvere lærere og ledere, der dagligt er tilknyttet uddannelserne og som deltager i dialoger om den fremtidige planlægning af elevmobilitet imellem partner skolerne. De involverede skal være med til at sikre vedholdenhed og videndeling af erfaringer i det fremtidige forløb.

  RESULTS
 • Joint results
 • Denmark
 • Lithuania
 • Lithuania
 • Estonia
 • Latvia
 • Sweden
 • Norway
 • Nordic/Baltic Red Meat VET Forum - Transparency and Quality Assurance of Mobility

  The project has decided on how to ensure quality assurance of future mobility projects for students by using the same documents for assassment of students and letters of intent to regulate every partners responsibilites. The results of the project is, as well, an annual competition in the partership for students in meat cutting.

  LANGUAGE(S)

  AUDIENCE(S)

  PRODUCT TYPE

  AVAILABILITY

  Not available

  COPYRIGHT

  Yes