PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2011-1-BG1-GRU06-04962

Improving Standards of Quality in Adult Language Education

Grundtvig partnerships

PARTNERS
 • Bulgaria
 • Romania
 • Greece
 • Spain
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  OPTIMA, The Bulgarian Association for Quality Language Services

  TYPE OF ORGANIZATION

  Adult education providers associations

  ADDRESS

  30 Pozitano Str. – Sofia

  CONTACT PERSON

  Galya Mateva

  Подобряване на стандартите за качество в обучението по чужди езици за възрастни

  ISQALE (Подобряване на стандартите за качество в обучението по чужди езици за възрастни) е партньорски проект, който има за цел разработването на подходи за осигуряване на качеството в езиковото обучение. Проектът изследва нуждите, специфичните изисквания на всяка държава и най-добрите практики за преподаване на езици в институции на парньорските страни. Спрямо резултатите от тези проучвания бе създадена, пилотирана и приложена цяла система за популяризиране и поддържане на качеството на преподаване и учене. Главните части на системата са съставени от подбор от критерии и индикатори, документални данни и процедури за подобряване на качеството на предоставяните езикови услуги за възрастни. Система се изразява в подробна СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО (QIS), която включва сфери като общ и академичен мениджмънт на езиковите услуги, оценяване на учебната програма и план спрямо Общата европейска езикова рамка (CEFR), оценяване на иновативни педагогически практики, самостоятелно учене и учене през целия живот, персонално развитие и удовлетворение на нуждите както на преподавателите, така и на учениците. Проектът ISQALE даде възможност на всички партньори да обменят съответната експертност, да си сътрудничат активно и да допринесат за успеха на проекта чрез участието в партньорски срещи (мобилности), конференции, семинари и чрез разпространение на информация за проектните дейности и резултати чрез техните широки национални и международни мрежи.

  RESULTS
 • Joint results
 • Bulgaria
 • Greece
 • Spain
 • Quality Improvement Scheme (QIS)

  QIS is an outcome (document) of the ISQALE partnership, a Framework for improving the quality in language education organisations. This framework has a dual function and can be equally effective for internal assessment (self-assessment) of quality as well as for external quality evaluation done by expert assessors. It is also an instrument including benchmarks and guidelines for language policy and language planning decisions with regard to the teaching/learning of foreign languages.

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Students, Adult learners, Teachers, Trainers

  PRODUCT TYPE

  Printed material

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  No