PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2010-1-CZ1-COM06-03673

Europe: Knowing You Knowing Me

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Belgium
 • United Kingdom
 • Poland
 • Spain
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, okr. Jičín

  TYPE OF ORGANIZATION

  Primary school

  ADDRESS

  Veliš 40 – Veliš

  CONTACT PERSON

  Vlasta Bočková

  Knowing You Knowing Me

  Knowing You Knowing Me je partnerství vzniklé za účelem rozvinout vnímání vlastní identity skrze poznávání našich evropských partnerů a zároveň učením se o vlastní kultuře a zvycích. Jelikož pracujeme s dětmi mladšího školního věku včetně integrovaných dětí,plánujeme dosáhnout výše zmíněného skrze dvě témata"Jídlo" a "Aktivity dobré pro duši i tělo(zahrnujících sport, tanec, hry a písně), přičemž všechny aktivity budou sdíleny společně s partnery. Jako podporu, která navíc poukazuje na význam výuky moderních jazyků a ICT dovedností, bude vytvořen společný audiovizuální slovníček zahrnující obě témata,který je přístupný na společných webových stránkách. V každém období: 1:Vznikne stálá výstava v každé škole jako místo k prezentaci výsledků projektových aktivit - přístupno pro děti, rodiče, místní komunitu, tisk, samosprávu, Národní agenturu. 2: Budou aktualizované webové stránky s výsledky práce dle pracovníhé plánu - tzn: obrázky, fotky, videa, zprávy atd. Např. pro tradiční recepty a aktivity pro tělo i duši budou vytvořeny manuály a ostatní partneři budou moci využít tyto materiály pro vyzkoušení si receptů, tanců, písní, her atd. 3: Bude vytvořen společný obrázkový slovník se zvuky zahrnující klíčová slova z receptů a aktivit ve všech partnerských jazycích. Pracujeme šetrně k životnímu prostředí - učitelé a děti bude komunikovat s partnery především přes ICT. Skrze rozvinutí znalosti a pochopení rozdílnosti uvnitř našeho partnerství bude rozvíjen smysl pro Evropanství.

  RESULTS
 • Joint results
 • Czech Republic
 • United Kingdom
 • Poland
 • Spain
 • our logo

  This is our logo which was chosen in the competition. The best logo was chosen during the mobility in Poland in March 2011. It turned out that the Belgium logo was the best.

  LANGUAGE(S)

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Trainees, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators, Parents, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Image set

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  Yes