PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2009-1-EE1-LEO04-00529

Cooperation network between NCPs

Leonardo partnerships

PARTNERS
 • Estonia
 • Czech Republic
 • Latvia
 • Romania
 • Finland
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Estonian Qualification Authority

  TYPE OF ORGANIZATION

  Foundation

  ADDRESS

  Mustamäe tee 16 – Tallinn

  CONTACT PERSON

  Mari-Ann Rebane

  NCP-de vaheline koostöövõrgustik

  NCP-VET-CO projekti eesmärk on luua toimiv koostöövõrgustik Eesti, Läti, Soome, Rumeenia ja Tšehhi riiklike koordinatsioonikeskuste vahel; koostada partnerriikide kogemuse põhjal häid kogemusi sisaldav juhend kutsete ja kutsehariduse kvalifikatsioonide sidustamiseks Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF). Koostöövõrgustiku loomise vajadus sai alguse sellest, et EQFi rakendamine on Euroopa Komisjoni üks tähtsamaid pritoriteete ning koostöö ja ühine usaldus riikide vahel on oluline eeldus riiklike kvalifikatsioonide sidustamisel EQFga. Riikliku kvalifikatsiooniraamistiku arendamise koordineerimiseks ja EQF-ga sidustamise kvaliteedi tagamiseks on EL riikidel soovitatud luua riiklik koordinatsioonikeskus (Nationa Coordination Point, lühend NCP), kelle ülesanne on juhtida riiklike kvalifikatsioonide kvalifikatsiooniraamistike sidumist EQF-ga, et tagada sidustamise protsessi kvaliteet ja läbipaistvus. Koostöövõrgustiku eesmärgiks on aidata partnerorganisatsioonidel arendada oma kvalifikatsioonisüsteeme ja toetada riikide kutsete ja kutsehariduse kvalifikatsioonide sidustamist EQFga, jagada häid kogemusi ning leida ühiseid lahendusi sidustamisprotsessis esilekerkinud probleemidele. Koostöö peaks andma laiema ülevaate Euroopas toimuvast ning toetama ja julgustama riike oma süsteeme arendama. Samuti luues ühiseid arusaamu kvalifikatsioonide paigutumisel EQFi, aitab see suurendada riikide vahel kvalifikatsioonide läbipaistvust. Igal partneril on projekti käigus võimalus organiseerida üks kohtumine ja tutvustada oma riigi arendustegevust seoses kutsete ja kutsehariduse kvalifikatsioonide sidustamisel EQFga.

  RESULTS
 • Joint results
 • Estonia
 • Czech Republic
 • Latvia
 • Romania
 • Finland
 • Partner countries experience when linking VET qualifications to the EQF

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Adult learners

  PRODUCT TYPE

  Pedagogical and Methodological Studies

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  No