PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2009-1-EE1-LEO04-00514

Improved training modules and new opportunities for care workers

Leonardo partnerships

PARTNERS
 • Estonia
 • Austria
 • Portugal
 • Slovenia
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Tallinn Health Care College

  TYPE OF ORGANIZATION

  University or higher education institution (tertiary level)

  ADDRESS

  Kännu 67 – Tallinn

  CONTACT PERSON

  Piret Tamme

  parendatud õppemoodulid ning uued võimalused hooldustöötajatele

  Koostööprojekti "Improved Training Modules and New Opportunities for Care Workers" (parendatud õppemoodulid ning uued võimalused hooldustöötajatele) eesmärgiks oli tõsta hooldustöötajate kvalifikatsiooni erinevates osalevates riikides ja muuta kvalifikatsioon läbipaistvamaks ning ühetaolisemaks. Koostööprojekti partnerid olid üheselt nõus, et hooldustöötaja kvalifikatsiooni on vaja tõsta ning samuti on vaja luua tingimused, et tõuseks hooldustöötaja enesehinnang. Üheks eesmärgi saavutamise vahendiks oli hooldustöötajate kaasamine erinevatesse projekti tegevustesse nii mobiilsuste ajal kui ka mobiilsuste vahepeal. Hooldustöötajaid kaasati moodulite koostamisse ja piloteerimisprotsessi. Samuti korraldati hooldustöötajatele konverents ja hooldustöötajad külastasid erinevaid tervishoiu - ja hoolekande asutusi nii Eestis kui välismaal. Projekti käigus vahetasid partnerid kogemusi ning tutvustasid oma parimaid praktikaid. Projekti tulemusena valmisid kolm õppemoodulit(1) Sotsiaalsed kompetentsid; 2) Baaskompetentsid; 3) majanduse alused - e-õpiobjektina ning 4) üks käsiraamat hooldustegevustest). Mobiilsuste ajal külastasid partnerid erinevaid tervishoiu ja hoolekande asutusi ning jagasid omavahel kogemusi. Õppekäigud erinevatesse tervishoiu ja hoolekande asutustesse (haiglad, hooldekodud, päevakeskused, rehabilitatsiooni keskused) olid eriti kasulikud erineva riigi süsteemi mõistmisel. Projekt aitas partneritel paremini mõista erinevate riikide hooldustöötaja töö põhimõtteid, samuti sai selgeks riikide haridussüsteem s.h nii formaalharidus, kui ka mittefortmaal- ja informaalharidus. Vähem tähtis ei ole ka võimalus tutvuda erinevate riikide traditsioonidega ning kultuuritaustaga. Lähetused olid ülesehitatud nii, et partneritel jäi aega tutvuda ka vaatamisväärsustega ning Portugalis korraldati erinevate partnerriikide rahvusõhtu.

  RESULTS
 • Joint results
 • Estonia
 • Austria
 • Portugal
 • Slovenia
 • Social Competences (AUT)

  key message: self-confident behaviour can be learned. easily adapted for new target groups, with collection of real-life situations taken from the vocational practice. role-play from real-life situations. social situations from 3 categories: Asserting rights Relationships Winning somebody's favour Contents of the training Self-verbalisation: monitoring one's “inner dialogue” and changing it to the better SELF-PRAISE Feedback and reinforcement in vivo exercises

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Students, Trainees, Adult learners, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Didactic material

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  Yes