PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2009-1-CZ1-COM07-01968

How much or little we understand each other -15 years in life of two close nations

Comenius bilateral partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Slovakia
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Základní škola Bystřice n.P., Nádražní 615

  TYPE OF ORGANIZATION

  Primary school

  ADDRESS

  Nádražní 615 – Bystřice n.P.

  CONTACT PERSON

  Věra Slámová

  Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou blízkých národů

  K vypracování tohoto projektu nás přivedlo poznání, že současná generace českých a slovenských dětí jen s obtížemi rozumí mateřskému jazyku sousedního národa i přesto, že oba národy žily mnoho let ve společném státě. Zaměřili jsme se na sledování společných a rozdílných zvyků, jazyka, pověstí českého a slovenského národa a zvýšení jazykových dovedností žáků ve vyučovacím jazyce partnerských škol a v angličtině. Angličtinu jsme si vybrali jako dorozumívací jazyk projektu, protože oba státy jsou součástí EU a připadá nám přirozené u žáků posilovat dovednosti, které jim mohou pomoci v občanské a pracovní sféře i v osobním životě v evropském prostoru. Součástí projektu je i otázka vnímání druhého národa občany měst partnerských škol, která má přímou souvislost s multikulturní výchovou. V prvním roce jsme se zaměřili na poznávání a porovnávání tradic, zvyků, vyučovacích jazyků škol zapojených do partnerství, získání informací o vnímání druhého národa občany měst partnerských škol a jejich vyhodnocení. Hlavním výstupem prvního roku partnerství byla trojjazyčná kniha, kterou psali žáci partnerských škol střídavě jako příběh na pokračování. V druhém roce byl vypracován podle zmíněné knihy scénář. Příběh byl zdramatizován, žáci vyrobili kostýmy, kulisy, divadelní program a secvičili divadelní představení, které předvedli na závěrečné schůzce. V divadelním představení se hovořilo anglicky, česky a slovensky.

  RESULTS
 • Joint results
 • Czech Republic
 • Slovakia
 • Orbis pictus

  The pupils created a trilingual Czech-Slovak-English picture dictionary in a printed and an electronic form. Te main topics are family, school, travelling, traditions. The dictionary is a common product of the partner school in the first year of the partnership. The schools participated in creating this dictionary alternately.The pupils suggested expressions which were divided to the topics. The pupils drew pictures and translated the expressions. The final product contains 124 expressions.

  LANGUAGE(S)

  Czech, English, Slovak

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Trainees, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators, Parents, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Printed material

  AVAILABILITY

  To be ordered to slamova.v@zsbystrice.cz

  COPYRIGHT

  To be paid