PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2009-1-BG1-COM06-01564

“The Earth – our common home”

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Bulgaria
 • Turkey
 • Poland
 • Slovenia
 • Romania
 • Finland
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Celodnevna detska gradina “Parvi yuni”

  TYPE OF ORGANIZATION

  Pre-primary school

  ADDRESS

  “Vitosha” 2-A – Gorna Oriahovitsa

  CONTACT PERSON

  Mariana Dimitrova

  "Земята-нашият общ дом"

  Темата на партньорството се отнася до формирането на европейска гражданска култура за опазване на околната среда у децата и техните родители. Темата е озаглавена: "Земята - нашият общ дом". Основната цел на партньорството е да се повишат мотивацията и отговорностите на децата и техните родители за проява на екологосъобръзно поведение в различни житейски ситуации . Това е постигнато чрез: -даване на знания и практически умения на децата за опазване на околната среда; -ангажиране на семействата като участници в дейностите на Партньорството; -прилагане на добрите европейски практики в областта на екологичното възпитание и образование. За реализирането на целите са планирани следните основни дейности: -включване на екологично образование в програмата за обучение на децата; -изработване на продукти от отпадъчни материали; -организиране на изложби; -въвеждане на разделно събиране на отпадъци; -оформяне на красиво дворно пространство; -организиране на акции за събиране на отпадъчна хартия; -организиране на екологичен празник. Партньорите планират да направят следните крайни продукти: 1.Фотоалбум със снимки от изложби на предмети от отпадъци, изработени от децата. 2.DVD - записи на всички екологични празници, проведени във всички страни-участници в партньорството. 3.CD с презентации на всички работни срещи на партньорите.

  RESULTS
 • Joint results
 • Turkey
 • Poland
 • Slovenia
 • Romania
 • Finland
 • A photo album of the children’s waste art exhibitions

  A photo album contains pictures of arts and crafts made out of waste materials. It has also got short eco-stories in it.

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Teachers

  PRODUCT TYPE

  Craftwork

  AVAILABILITY

  Not available

  COPYRIGHT

  Yes