PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2009-1-BG1-COM06-01553

THE WORLD HAS MANY COLOURS, LET’S PAINT IT TOGETHER

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Bulgaria
 • Turkey
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Boarding School for Children with Special Needs ‘Ivan Vazov’

  TYPE OF ORGANIZATION

  Other

  ADDRESS

  4 PARVA STR – Novo selo

  CONTACT PERSON

  Nadia Papazova

  Светът има много цветове, нека да ги нарисуваме заедно!

  Настоящото проектно предложение представя партньорство между 3 държави и цели чрез изучаване на различни нетрадиционни техники на изобразителното изкуство да се разшири кръгозора и конкретните социални умения на детето със специални образователни нужди. Чрез използване на атрактивни за детето методи, да се постигне корекционно – рехабилитационен ефект от обучението по изкуства. Чрез арт и музикотерапии да се създадат предпоставки за повишаване на творческата активност и умения за работа в екип. Техниките за рисуване с ръце, гъба, тампон, въглен, креда, восък върху хартия и стъкло, работа с хартия – папие маше, оригами, апликиране и изработване на колажи да постигнат качествено подобряване на фината моторика и тактилни умения на децата с увреждания. Да се постигне по-висока самоувереност и самочувствие за собствената значимост, за развитието на различни психични процесии и по-успешно интегриране на детето с увреждания в обществото. Да се обмени опита между институции, работещи с деца с увреждания в различните държави, с оглед постигане на максимална ефективност в обучителните дейности. Чрез разпространение и популяризиране на произведенията на десткото творчество на международно ниво да се осъзнае потребността от себеизразяване чрез изкуство на всяко едно дете, било то с или без увреждания, и ролята на изкуството за развитието на детската личност. Да се стимулира социализацията на децата с увреждания чрез изявяване на тяхната креативност.

  RESULTS
 • Joint results
 • Bulgaria
 • Turkey
 • Common website

  Together we created a website and we uploaded several pictures about the project, the participating schools, the project logo and posters. Creating a website was necessary because in our rapidly changing world almost everything is digitalized so the idea of the project and the products can reach more people when it is online.

  LANGUAGE(S)

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Teachers, Educators, Parents, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Website

  AVAILABILITY

  Link to

  COPYRIGHT

  Yes