PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2008-1-CZ1-COM06-00076

A friend in need is a friend indeed

Comenius multilateral partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Turkey
 • Poland
 • Spain
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

  TYPE OF ORGANIZATION

  Primary school

  ADDRESS

  Komenského 6 – Odry

  CONTACT PERSON

  Radek Hendrych

  V nouzi poznáš přítele

  Projekt chtěl popsat a analyzovat situaci s integraci a sociální inkluzi v různých školách různých evropských zemí.Cílem bylo najít bližší kontakt mezi dvěma částmi společnosti: mezi lidmi(skupinami lidí, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod.) , kteří potřebují pomoc na straně jedné a lidmi ( skupinami lidí, rodičema, organizacemi, místními úřady apod.), kteří mohou pomoci na straně druhé. Pokusili jsme se o přiblížení těchto dvou skupin , o vzájemné povzbuzení a vzájemnou spolupráci. Tímto projektem jsme chtěli povzbudit lidi, kteří to potřebují ( zvláště pak žáci ve školách nebo speciálních školách) a pomoci jim dosáhnout co největší nezávislosti na ostatních lidech a připravit je na jejich dalším život, na dospělost.

  RESULTS
 • Czech Republic
 • Turkey
 • Poland
 • Spain
 • Booklet

  a booklet describing all participating towns and places of living. In attachment you can see just picture of this booklet, full version - 153 pages is possible to download from our project page :http://a-friend-in-need-is-a-friend-indeed.eu/

  LANGUAGE(S)

  English

  AUDIENCE(S)

  Pupils, Students, Adult learners, Teachers, Trainers, Educators, Parents, Special Needs

  PRODUCT TYPE

  Printed material

  AVAILABILITY

  Directly downloadable

  COPYRIGHT

  Yes