PARTNERSHIPS AND RESULTS IN COMENIUS, LEONARDO DA VINCI AND GRUNDTVIG
National Agencies

2007-1-CZ1-COM07-00001

What our Forest hide and secret

Comenius bilateral partnerships

PARTNERS
 • Czech Republic
 • Norway
 •  

  ORGANIZATION Coordinator

  Střední zemědělská škola Lanškroun

  TYPE OF ORGANIZATION

  Vocational or technical secondary school

  ADDRESS

  Dolní Třešňovec 17 – Lanškroun

  CONTACT PERSON

  Radmila Janoušková

  Co skrývají a tají naše lesy

  Námět a cíle tohoto projektu jsou z oblasti životního prostředí. Zabývají se situací a podmínkami lesů v České republice a Norsku. Mimo tuto oblast je projekt zaměřen i na život na venkově, který s tématem úzce souvisí a na jeho tradice a zvyky. Obě instituce jsou zemědělské školy a mají k tomuto námětu velice blízko, protože životní prostředí, jeho fauna a flóra pro ně hrají důležitou roli. Studenti získávali nové zkušenosti na biotopu lesa, monitorovali situaci našich lesů, zkoumali jejich flóru a faunu, seznamovali se s jejich ochranou, vytvářeli návrhy, jak situaci vylepšit. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu bylo prohloubit zájem studentů o životní prostředí na biotopu lesa a přispět ke zkvalitnění a rozšíření jejich znalostí z oboru, na který je jejich studium z velké části zaměřeno. Studenti porovnávali péči o lesy v České republice a v Norsku, pracovali i přímo v terénu, aby se seznámili jak s přírodou partnerské země, tak i s životem na venkově v naprosto odlišném prostředí. Hlavním výstupem společné práce se stal česko-norsko-anglický atlas rostlin a zvířat.

  RESULTS